Bestuur

De Stichting kent een eenhoofdig bestuur. De bestuurder is verantwoordelijk voor de strategie, het beleid, de kwaliteit en de financiële positie van de Stichting en de scholen. Daarnaast zorgt de bestuurder dat vooraf geformuleerde doelstellingen worden behaald.

Bestuurder van de Stichting is:
dr. M.W. (Maarten) Knoester