Bestuursverslag 2016

Met trots presenteren wij het Bestuursverslag 2016.

Download Bestuursverslag 2016

Het Bestuursverslag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum  over het kalenderjaar 2016 geeft u  gedetailleerde informatie over de doelstellingen voor 2016 en de realisatie ervan. Het betreft daarbij niet alleen de doelstellingen op stichtingniveau, maar met name ook op het niveau van de individuele scholen. De Stichting rapporteert over de bereikte resultaten op het gebied van onderwijs, personeel, financiën (inclusief continuïteitsparagraaf), huisvesting en ICT. De rectoren en directeuren van onze scholen leggen op een uniforme wijze verantwoording af over de door de scholen behaalde resultaten. In de bijlagen vindt u tevens een uitgebreide cijfermatige verantwoording.

Vanaf januari 2016 wordt gewerkt op basis van de uitgangspunten uit het nieuwe strategisch plan 2016-2020 From Good to Great. Wij hopen dat dit Bestuursverslag u een beeld geeft van de wijze  waarop wij vorm en inhoud geven aan onze ambities die uiteraard gekoppeld zijn aan landelijke doelstellingen vastgelegd in sectorakkoorden, maar ook lokale doelstellingen die zijn vervat in lokale educatieve agenda’s van de gemeenten waarin onze scholen zijn gevestigd.

Als u naar aanleiding van dit Bestuursverslag vragen of opmerkingen heeft, neem dan met ons contact op: info@rijnlandslyceum.nl

klik hier voor de link naar het bestuursverslag 2016