Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2015

Het Jaarverslag 2015 van de Stichting Het Rijnlands Lyceum is gepubliceerd.

Het jaarverslag bevat naast het verslag van de Stichting als geheel ook de verslagen van de individuele scholen.  De verslagen geven een goed beeld van wat de scholen het afgelopen jaar hebben bereikt. En daar mogen we best wel trots op zijn.  De GMR Primair Onderwijs en de GMR voortgezet onderwijs bespreken het jaarverslag met de bestuurder en de Raad van Toezicht in de maand september. De hoofdstukken over de Europese School Den Haag en de International School of The Hague zijn in het Engels.