Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van het bestuur en staat het bestuur met gevraagd en ongevraagd advies ter zijde. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

drs  F.W. (Frans) Weisglas (voorzitter)
drs D.A. (Lex) Stijl RA (vicevoorzitter)
mw. drs D. (Daniëlle) Koster
drs P. (Piet) van Slooten
dr F. H.M. (Fred) Gertsen, RA, MPA

De Raad van Toezicht kent de volgende drie commissies:

- remuneratiecommissie: de heer Weisglas en de heer Stijl
- financiele commissie: de heer Gertsen en de heer Stijl
- onderwijs en strategiecommissie: mevrouw Koster en de heer Van Slooten